Hướng dẫn cài đặt Kaka trên máy tính Mac và Windows:
1.Sử dụng trình duyệt Google Chrome và truy cập vào địa chỉ https://www.kakaphim.com/
2.Nhấp vào biểu tượng "Thêm" ở góc trên bên phải của trình duyệt (hoặc cài đặt KakaPhim trên trình duyệt)
3.Kiểm tra xem có biểu tượng tạo lối tắt trên màn hình chính (trên máy tính Apple, nó có thể nằm trong Launchpad)