Hướng dẫn cài đặt Kaka trên phiên bản IOS1:
1.Mở trình duyệt Safari và truy cập vào https://www.kakaphim.com/
2.Nhấn vào nút chia sẻ
3.Chọn "Thêm vào màn hình chính"
4.Sửa tên ứng dụng và xác nhận
5.Kiểm tra trang chủ và tìm biểu tượng tắt đường dẫn
Hướng dẫn cài đặt Kaka trên phiên bản IOS2:
1.Tải file cài đặt IOS, sau khi tải xong, xác nhận hoàn tất.
2.Vào cài đặt để kiểm tra file cài đặt, nhấp vào để tiếp tục.
3.Xác nhận việc cài đặt.
4.Nhập mật khẩu và xác nhận hoàn tất.
5.Kiểm tra trang chủ và tìm biểu tượng tắt đường dẫn.